กังหันน้ำ – สิงห์ราชมงคลอาสา

สิงห์ราชมงคลอาสา 80 ชีวิต จากคณะวิศวโยธาและวิศวไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี รวมตัวกันลงพื้นที่เพื่อปฎิบัติภารกิจสร้างกังหันน้ำขนาดเล็กให้ชุมชนหมู่บ้านตะเพินดี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดยสิงห์ราชมงคลอาสาได้สร้างกังหันน้ำที่สามารถใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นพลังงานทดแทนใหม่ให้ชุมชนในหมู่บ้านตะเพินดี จำนวน 54 ครัวเรือน ที่ผ่านมาคนในหมู่บ้านใช้แผงโซล่าเซลล์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ในครัวเรือน แต่บางครั้งจำเป็นต้องขับรถลงมาด้านล่างเพื่อชาร์จไฟใส่แบตเตอรี่แล้วจึงนำกลับไปใช้ ความรู้จากตำราเรียนน้องๆ ได้นำมาใช้ให้เป็นจริง และก่อให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้านหมู่บ้านตะเพินดี น้องๆ สิงห์ราชมงคลอาสาจึงนำประสบการณ์ของน้องๆ ที่สะสมมา นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างกังหันน้ำ พร้อมทั้งสร้างฝายชะลอน้ำโดยให้ flood way (กระแสน้ำ) ไหลลงมาจากฝาย ทำหน้าที่เป็นแรงหนุนทำให้กังหันหมุนเพื่อเป็นจุดกำเนิดของกระแสไฟฟ้า สายธารที่น้องๆ ได้ร่วมกันทำขึ้นมา คือสายธารแห่งความหวังที่นำพาความสุข ความสะดวกต่างๆ มาให้ชาวบ้านแห่งนี้ครับ “รอยยิ้ม” ที่น้องๆ ได้รับ ทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ในเวลาอันสั้น ผมรู้สึกภูมิใจและยกย่องน้องๆ กลุ่มนี้จริงๆ ครับ

Related Posts