การประชุมเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา ภาคใต้ @สงขลา

ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 สิงห์อาสาจัดการประชุมเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาภาคกลาง และภาคอีสานขึ้น ซึ่งก็ได้ผลตอบรับที่ดี และได้ไอเดียดี ๆ เป็นจำนวนมาก และในครึ่งปีหลังก็เป็นคิวของน้อง ๆ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาภาคใต้กันบ้าง โดยวันที่ 14 กันยายน สิงห์อาสาได้จัดการประชุมเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา ภาคใต้ และจุดประสงค์ในการประชุมก็เป็นไปเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาภาคใต้ ในการดูท้องถิ่นตนเอง และแบ่งภารกิจในการดูแลพื้นที่ภาคใต้ร่วมกัน 3 ด้าน คือ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ

ในวันประชุม มีน้อง ๆ เครือข่ายนักศึกษาที่มาเข้าร่วมด้วยทั้งหมด 10 สถาบัน ได้แก่ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, ม.หาดใหญ่, ม.ทักษิณ, ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช, ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ม.ราชภัฏภูเก็ต, ม.ราชภัฏยะลา, และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การรวมตัวของทุกคนในครั้งนี้ นอกจากจะทำตามเป้าหมาย จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาภาคใต้เรียบร้อยแล้ว ยังเป็นโอกาสดีที่น้อง ๆ ได้มาพบเพื่อนต่างสถาบัน พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวางแผนในการทำภารกิจร่วมกัน งานนี้ได้ไอเดียกลับบ้านเพียบ เป็นประโยชน์กับภารกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของสิงห์อาสามากเลยทีเดียว

Related Posts