การประชุมเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562

การจะทำอะไรให้ดีได้ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ เหมือนกับที่สิงห์อาสาและน้อง ๆ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสามักหาโอกาสรวมตัว พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อนำไปต่อยอด พัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยของตัวเองอยู่ตลอดเวลา

 

และในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 สิงห์อาสาร่วมกับตัวแทนเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 ขึ้น โดยการประชุมในครั้งนี้ เราเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ออกไอเดีย เสนอแนวคิดในการทำภารกิจเพื่อสังคม ทำให้น้อง ๆ ที่ไปได้ทั้งไอเดียแปลกใหม่ ได้ทั้งประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับคนหมู่มาก และสามารถนำสิ่งเหล่านี้กลับไปบอกต่อให้เพื่อนหรือรุ่นน้องได้ฟังอีกด้วย

 

การที่เราได้มารวมตัวกันแบบนี้ยิ่งทำให้สิงห์อาสามั่นใจว่า เยาวชนไทยต่างมีความพร้อมที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติของเราให้ดียิ่งขึ้น สังเกตได้จากไอเดียที่ทุกคนร่วมกันนำเสนอ เป็นไอเดียที่ดีและน่าสนใจมาก สมกับเป็นวัยรุ่นช่างคิดจริง ๆ

Related Posts