กิจกรรมสร้างสนามเด็กเล่น BRIAN-BASED LEARNING @นครปฐม

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา สิงห์อาสาได้ชวนน้องๆ นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์นานาชาติ เดินทางไปเยี่ยมน้องๆ หนูๆ ที่โรงเรียนวัดบอนใหญ่ อ.บางเลน จ.นครปฐมครับ พวกเรามุ่งหน้าไปเปลี่ยนสนามเด็กเล่นที่เก่าและชำรุด ให้กลายเป็นสนามเด็กเล่นแบบ BBL (Brain – Based Learning) หลายสีหลากสันเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆ ภาพที่เราเห็นตลอดกิจกรรม คือ น้องๆ โรงเรียนวัดบอนใหญ่ ให้ความสนใจพี่ๆชาวต่างชาติอย่างมาก ทั้งหมดได้ทำกิจกรรมกันแบบไม่มีกำแพงใดๆ ขวางกัน เติมความสุขให้กันและกันอย่างไม่สิ้นสุดจริงๆ ครับ

Related Posts