กิจกรรมสิงห์อาสาปลูกต้นพะยูง @ร้อยเอ็ด

สิงห์อาสา ร่วมมือกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด และช่อง 3 ลงพื้นที่ ณ บ้านลำโกน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกิจกรรมปลูกต้นพะยูงในโครงการที่มีชื่อว่า “ศาสนาค้ำพะยูง” ภารกิจนี้ นอกจากจะร่วมกันทำความดี ที่ช่วยกันรักษาและเติมเต็มธรรมชาติให้ยั่งยืนอยู่กับเราไปตราบ นานเท่านาน เราก็ได้เติมความสุขให้กันและกัน ในแบบฉบับสิงห์อาสา only ^^

Related Posts