กิจกรรมสิงห์อาสาปลูกป่า @ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคมที่ผ่านมา สิงห์อาสา และความร่วมมือจากน้องๆ นักศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขนต้นกล้าของต้นพะยูงไปปลูกป่า ที่ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ภายใต้โครงการ ศาสนาค้ำพะยูง งานนี้นอกจะได้ช่วยธรรมชาติให้อยู่คู่กับเราไปอีกนานแสนนาน ต้นกล้าที่ปลูกก็ทำหน้าที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้น้องๆ อาสาและทีมงานรู้สึกรักและหวงแหนผืนป่ามากขึ้นอีกด้วยครับ

Related Posts