คลองน้ำไหล เปิดทางระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วม @พระนครศรีอยุธยา

ทำไมน้ำท่วมบ่อย? หลายคนอาจเคยสงสัยแบบนี้กันมาก่อน ซึ่งหนึ่งในตัวการนั้นก็คือผักตบชวานี่ล่ะครับ ยิ่งมีจำนวนผักตบชวาในน้ำมากเท่าไหร่ก็ยิ่งขวางทางน้ำมากเท่านั้น ทำให้เวลาฝนตกหนัก น้ำในแม่น้ำลำคลองระบายได้ช้า และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานี้ ภารกิจ “คลองน้ำไหล” เปิดทางระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมจึงเกิดขึ้น

โดยวันที่ 3 กันยายน 2562 สิงห์อาสาร่วมกับ บริษัท สิงห์เบเวอเรช จำกัด และเทศบาลตำบลสามเมือง ผู้แทนเจ้าหน้าที่กรมชลประทานที่ 13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ชาวบ้านในพื้นที่จำนวนกว่า 200 คน และน้อง ๆ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา ภาคกลาง 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกันเก็บผักตบชวาในคลองพระยาบรรลือ ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

และเพื่อให้ภารกิจของเราสนุกสนานมากยิ่งขึ้น เราเลยจัดกิจกรรมในรูปแบบการแข่งขัน โดยแบ่งเป็นทีมสิงห์อาสาและทีมชาวบ้าน ทำให้บรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ทุกคนต่างเก็บผักตบชวากันอย่างขยันขันแข็ง โดยผักตบชวาที่เก็บในครั้งนี้ เราจะไม่ทิ้งให้เสียเปล่า แต่จะนำไปต่อยอดทำผลิตภัณฑ์จักสาน เพื่อลดมลพิษและสร้างรายได้ให้คนในชุมชนต่อไป

Related Posts