คลิตี้ หมู่บ้านที่จมอยู่กับฝันร้ายอย่างไม่รู้จบ

สร้างระบบประปาภูเขาที่หมู่บ้าน ‘คลิตี้’ “หมู่บ้าน คลิตี้ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี การเดินทางเข้าไปค่อนข้างลำบากและใช้เวลาหลายชั่วโมง ทำให้ดูเหมือนถูกตัดขาดจากพื้นที่ภายนอก ที่ร้ายกว่านั้นแม่น้ำสายเดียวที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตในหมู่บ้านต้องกลายมามีสารตะกั่วปนเปื้อนจนไม่สามารถใช้อุปโภค บริโภคได้ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดจากความประมาทของการทำเหมืองในอดีต สิงห์อาสาและเครือข่ายนักศึกษาจาก 20 สถาบัน ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อไปช่วยกันสร้างระบบประปาภูเขา จากความร่วมแรงร่วมใจครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านได้มีน้ำประปาใช้หลังจากรอมานานกว่า 19 ปี”รายชื่อสถาบันที่เป็นเครือข่ายสิงห์อาสา

 • 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 3.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • 4.มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 5.มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 6.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • 7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • 8.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 9.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 10.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • 11.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 12.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • 13.มหาวิทยาลัยรังสิต
 • 14.วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
 • 15.วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
 • 16.วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
 • 17.วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
 • 18.วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอรมัน สระบุรี
 • 19.วิทยาลัยเทคโนโลยีอโยธยา
 • 20.วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา

Related Posts