คืนผืนป่าสู่ภูฝอยลม @อุดรธานี

ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาสำคัญที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ เหตุเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ป่าไม้ลดลงจนเหลือจำนวนไม่เพียงพอสำหรับการกักเก็บน้ำ และดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สิงห์อาสาเห็นถึงความสำคัญของป่าไม้ จึงได้ร่วมมือกับเว็บไซต์ Sanook.com ในโครงการคิดถึงป่า คืนผืนป่าสู่ภูฝอยลม ที่จังหวัดอุดรธานี ครั้งนี้เราได้กำลังสำคัญจากน้องๆ นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ป่าภูฝอยลม งานนี้น้องๆ ของเราเต็มที่กับกิจกรรมกันทุกคนเลยครับ ตั้งแต่การยกต้นไม้ ขุดดิน ไปจนถึงขั้นตอนการลงต้นกล้า ถึงจะเหนื่อยแค่ไหนพวกเราก็ไหว เพราะพวกเราอยากฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมามีสภาพเป็นเหมือนเดิมครับ นอกจากจะทำหน้าที่กักเก็บน้ำ และดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว ต้นไม้ยังเป็นแหล่งกำเนิดของปัจจัย 4 และยังเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดอีกด้วยนะครับ สิงห์อาสาอยากให้เพื่อนๆ ทุกคนหันมารักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยกันปลูกป่า เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากร และช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ เพื่อฟื้นฟูโลกของเราให้สวยงาม และน่าอยู่ขึ้นยังไงล่ะครับ

Related Posts