ค่ายพระจอมเกล้าสู่ชนบท ครั้งที่ 58 ตอน “สร้างห้องหมุดช๋ายหม้าย? ช๋าย”

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทีมสิงห์อาสา และน้องๆ นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาจากชมรมอาสาพัฒนาชนบท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนบ้านอุได ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล เพื่อสร้างห้องสมุดให้แก่โรงเรียน โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า ค่ายพระจอมเกล้าสู่ชนบท ครั้งที่ 58 ตอน “สร้างห้องสมุดช๋ายหม้าย? ช๋าย” โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 มิถุนายน จุดประสงค์ของการทำค่ายในครั้งนี้คือ การเข้าไปในบริเวณพื้นที่ทุรกันดาร รัฐบาลเข้าไปดูแลไม่ถึง และพื้นที่ที่ขาดแคลนสิ่งอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ค่ายครั้งนี้ พวกเราไปกันไกล และใช้เวลาหลายวันเลยล่ะครับ แต่ในช่วงเวลาหลายวันนี้เราได้ทำกิจกรรมมากมาย ทั้งได้เรียนรู้วิธีการสร้างห้องสมุด ได้เพื่อนใหม่ ได้สัมผัสบรรยากาศใหม่ๆ และประสบการณ์ที่พวกเราไม่เคยเรียนในห้องเรียนมาก่อน ถึงจะเหนื่อย แต่พวกเราสนุกและเต็มที่กับมันมากๆเลยครับ

Related Posts