ค่ายอาสาพัฒนาชนบท @สุราษฎร์ธานี

ทีมสิงห์อาสา และน้องๆ เครือข่ายสิงห์อาสาจากกลุ่มศึกษา-พัฒนาชนบท คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ได้ล่องใต้เพื่อไปทำกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท โดยในครั้งนี้เราไปกันที่หมู่บ้านกงตอ ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานีครับ กิจกรรมที่เราทำก็ได้แก่

  • 1. สร้างห้องน้ำบริเวณอาคารเอนกประสงค์บริเวณศาลาที่ประชุมหมู่บ้าน
  • 2. ปลูกป่า
  • 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตก

โดยจุดประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ก็คือ ให้น้องๆ ได้สัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบท ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเขา และได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมตามความสามารถครับ การลงพื้นที่ไปทำกิจกรรมกันในครั้งนี้ นอกจากได้ไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมกันแล้ว เรายังได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของชาวชนบท และยังได้ใกล้ชิดธรรมชาติอีกด้วยแน่ะครับ

Related Posts