ค่ายอาสาลงพื้นที่ @ชัยภูมิ

น้องๆ นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสา จากชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมตัวกันลงพื้นที่เพื่อไปทำกิจกรรมสิงห์อาสาที่โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน อ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ เพื่อสานต่อโครงการค่าย “Hug น้อง” ปีที่ 8 ในระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน ที่ผ่านมาครับ น้องๆ โรตาแรคท์เข้าไปปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ พร้อมทั้งชวนน้องๆ โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียนทำกิจกรรม เช่น การปลูกต้นไม้ การแบ่งทีมแข่งกีฬา และอื่นๆ ระหว่างการทาสี สิงห์อาสาได้รับข้อความดีๆ จากน้องๆ ทีมโรตาแรคท์ คือ “เด็กน้อยทุกคนก็เหมือนผ้าขาว ถ้าพวกเราแต่ง แต้ม เขาด้วยสีที่บริสุทธิ์ ปลูกฝังเขาด้วยคุณธรรมที่ดีงาม เด็กๆ ที่นี่ก็จะโตขึ้นเป็นเยาวชนทีดีของสังคม^^” นับเป็นข้อคิดที่น่ายกย่องด้วยใจจริงครับ

Related Posts