ค่ายอาสาลงพื้นที่ @ตาก

สิงห์อาสา และน้องๆ นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาจากชมรมอาสาพัฒนาฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 30 คน ออกค่ายอาสาเพื่อสานต่อโครงการค่ายพระจอมเกล้าฯ สู่ชนบท ตอน “พันกว่าโค้งสู่อุ้งผาง ร่วมใจสร้างห้องสมุดที่โรงเรียนนุเซะโปล้ ห้องเรียนสาขาบ้านทิโพจิ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก น้องๆ กลุ่มนี้ลงพื้นที่เข้าไปทำกิจกรรมในระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2558 โดยภารกิจครั้งนี้ ได้แก่ การร่วมด้วยช่วยกันสร้างห้องสมุด พร้อมทั้งให้ความรู้น้องๆ โรงเรียนนุเซะโปล้ด้วยการสอนแบบฉบับสิงห์อาสา ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ย่อมไม่ได้เกิดแค่ภายในห้องเรียน หรือห้องทำงานเพียงอย่างเดียว บางครั้ง มันสามารถเกิดจากการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับ

Related Posts