ค่ายอาสาลงพื้นที่ @ลำพูน

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา น้องๆ นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสา กลุ่มศึกษา-พัฒนาชนบท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมตัวกันออกค่ายอาสาที่หมู่บ้านก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อไปก่อสร้างห้องน้ำหลังใหม่ อันเนื่องมาจากการชำรุดทรุดโทรมของห้องน้ำหลังเก่า มีผลให้เด็กๆ อนุบาลในหมู่บ้านไม่มีห้องน้ำใช้ พร้อมปรับปรุงอาคารเรียนให้สวยงามมากขึ้น ด้วยการทำความสะอาด ซ่อมรอยแตกร้าว และทาสีตัวอาคารให้ใหม่ นอกจากภารกิจที่ไปช่วยน้องๆ ในหมู่บ้านก้อ สิงห์อาสาทีม ยังมีแนวคิดที่จะไปทำโป่งเทียมให้สัตว์ป่ารอบหมู่บ้านอีกด้วย โดยโป่งเทียมนี้มีหน้าที่เป็นแหล่งอาหารสำรอง ที่สัตว์ป่าสามารถกินทดแทนอาหารได้ในยามคับขัน คนละไม้คนละมือช่วยกันส่งต่อความสำเร็จ เหนื่อยแค่ไหนก็ยังสู้อยู่ ก็พวกเรามันสิงห์อาสา!!!!!

Related Posts