น้องๆ นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) มาร่วมกันลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมสิงห์อาสาที่โรงเรียนบ้านแม่ปะน้อย ต.แม่สอด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน นำชุดนักเรียน และอุปกรณ์การศึกษาไปให้น้องๆ โรงเรียนแม่ปะน้อย ในระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา โรงเรียนแห่งนี้เป็นชุมชนชาวกะเหรี่ยงครับ มีหลายสิ่งที่อยู่ในช่วงกำลังพัฒนา การทำประปาภูเขา และแท็งค์สำหรับกักเก็บน้ำให้กับน้องๆ โรงเรียนแม่ปะน้อยไว้ใช้ในยามจำเป็น จึงเป็นอีกภารกิจหลักที่น้องๆ เครือข่ายนักศึกษากลุ่มนี้ตั้งใจไว้ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงอาคารเรียนให้ดูสดใสมากขึ้นด้วยครับ สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดของภารกิจนี้ คือ การที่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งและทำหน้าดูแลน้องๆ แบบคนในครอบครัว ความรัก ความผูกพัน ที่เกิดขึ้นระหว่างกิจกรรมเป็นภาพในความทรงจำที่แสนยากจะลบเลือนครับ

Related Posts