ค่ายเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 2559 (SINGHA R-SA YOUTH CAMP 2016)

สิงห์อาสาพาน้องๆ นักศึกษากว่า 50 สถาบันเข้าร่วมโครงการ “ค่ายเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 2559” หรือ SINGHA R-SA Younth Camp 2016 ในช่วงวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สิงห์ปาร์ค จ.เชียงราย โดยน้องๆ ทุกคนจะได้ฝึกทักษะ และการเรียนรู้มากมาย ได้แก่

  • 1. อบรมทักษะการดำรงชีพ (กลางวัน)
  • 2. อบรมทักษะการดำรงชีพ (กลางคืน)
  • 3. ร่วมฟังบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ “ชีวิตวัยรุ่น ที่มีคุณค่า” จากคุณเอส – คมกฤษ ตรีวิมล ผู้กำกับชื่อดังของ GDH 559 (GTH)
  • 4. กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, วัดพระแก้ว, วัดพระสิงห์, โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล, โรงเรียนบ้านน้ำลัด, เสาสะดือเมืองเชียงราย, ลานพ่อขุน, ไร่เชิญตะวัน
  • 5. กิจกรรม “ลานสิงห์สร้างสุข” ที่โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

เรียกได้ว่ากิจกรรมครั้งนี้ได้ทั้งความรู้ที่นำไปใช้ในการออกค่ายอาสาครั้งต่อไป แถมยังมีมิตรภาพจากเพื่อนๆ ต่างสถาบันที่อาจได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมอาสาเพื่อสังคมด้วยกันในอนาคตอีกด้วย เห็นอย่างนี้แล้ว ภูมิใจกับน้องๆ ทุกคนที่จะเติบโตเป็นต้นกล้าสิงห์อาสาต่อไปจริงๆ ครับ

Related Posts