ค่ายเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 2561 @เชียงราย

กลับมาอีกครั้งกับ “ค่ายเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 2561” (SINGHA R-SA Youth Camp 2018) ปีที่ 4 ซึ่งปีนี้เรายังคงมุ่งหน้าส่งเสริม สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้เยาวชนไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสากว่า 120 ชีวิตจาก 50 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของผู้นำนักศึกษาและร่วมกันทำกิจกรรมอาสาเพื่อสังคมส่วนรวม

ในปีนี้ค่ายสิงห์อาสาจัดขึ้นวันที่ 27-31 มกราคมที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย มีกิจกรรมมากมายให้น้องๆ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาได้ร่วมกันทำ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่ให้น้องๆ แต่ละคนมาจับกลุ่มกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามถึงแม้ว่าจะมาจากคนละที่ การทำ Team Building กิจกรรมอาสาปรับสนามเด็กเล่นและอาคารเรียนที่โรงเรียนบ้านน้ำลัด อ.เมือง จ.เชียงราย กิจกรรมท่องเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมของจ.เชียงรายตามสถานที่ต่างๆ รวมไปถึงกิจกรรมรอบกองไฟที่เรียกเสียงหัวเราะจากน้องๆ ได้มากที่สุด

ตลอดระยะเวลา 5 วันที่ได้ร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน สิงห์อาสาประทับใจน้องๆ ทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังจิตอาสาให้แก่เยาวชนไทย และหวังว่าประสบการณ์ที่พวกเราได้พบ ได้ร่วมกันทำในค่ายครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆ ในอนาคตนะครับ

Related Posts