ภารกิจซ่อมสะพานแขวน “ฮาแหล่จะ” @เชียงราย

5 ปีผ่านไป สะพานแขวน “ฮาแหล่จะ” ที่เคยสวยงามได้ผุพังและทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ด้วยเหตุนี้สิงห์อาสาและน้อง ๆ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงจับมือกันลงพื้นที่บ้านแคววัวดำ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อช่วยซ่อมแซมปรับปรุงสะพานให้ชาวบ้านได้ใช้งานกันอย่างปลอดภัย โดยเริ่มซ่อมวันที่
11 มีนาคมเป็นวันแรก

การซ่อมแซมสะพานในครั้งนี้ เราแบ่งทีมงานออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน โดยกลุ่มแรกมีหน้าที่เปลี่ยนพื้นสะพาน งัดไม้เก่าที่ผุพังแล้วเปลี่ยนเป็นไม้ใหม่ตอกตะปู เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้งานอย่างปลอดภัย และกลุ่มที่ 2 มีหน้าที่ทาสีเสาสะพาน โดยขัดและลอกสีเก่าออกก่อนจะทาสีใหม่ทับเพื่อความสวยงาม ซึ่งทุกขั้นตอนก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วในวันที่ 19 มีนาคม

สะพานแขวน “ฮาแหล่จะ” เป็นสะพานแขวนหนึ่งเดียวของเชียงรายสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2541 โดยเชื่อมทางสัญจรระหว่างหมู่บ้านจะเดื่อและหมู่บ้านแคววัวดำเข้าด้วยกัน เพื่อให้ชาวบ้านจากทั้งสองหมู่บ้านใช้สะพานนี้เป็นทางสัญจร ขนย้ายสินค้าเกษตร และเป็นทางที่เด็ก ๆ ชาวกะเหรี่ยงใช้ข้ามมาเรียนที่โรงเรียนผาขวางวิทยา ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งหมู่บ้านแคววัวดำ และเมื่อปี 2558 สิงห์อาสาพร้อมเครือข่ายนักศึกษาได้เคยมาช่วยกันซ่อมแซมสะพานครั้งใหญ่ไปแล้ว นี่จึงเป็นการกลับมาเยือนที่สะพานแห่งนี้เป็นครั้งที่ 2 และเราก็ยินดีมาก ๆ ที่ได้มาทำภารกิจนี้

Related Posts