ประปาภูเขา @เชียงราย

ช่วงวันที่ 28-30 สิงหาคมที่ผ่านมา ขุนพลสิงห์อาสาได้มีโอกาสแวะไปเยี่ยมเยือน จ.เชียงราย เพื่อไปสานต่อโครงการดีๆ โดยโอกาสนี้ เราได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และน้องๆ นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กอดคอกันลงพื้นที่ บ้านห้วยส้านลีซอ ในจ.เชียงราย ไปร่วมสร้างระบบประปาภูเขา เพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต ซึ่งมีนักเรียนอยู่ประมาณ 60 คนครับ จุดเริ่มต้นของภารกิจนี้คือ การขนท่อน้ำไปบริเวณตาน้ำบนภูเขาครับ พวกเราได้ลงมือต่อท่อน้ำจากตาน้ำดังกล่าวเพื่อให้สายน้ำไหลตามท่อไปจุดพักน้ำที่ 1 หลังจากนั้นเราจึงต่อท่อจากจุดพักน้ำที่ 1 ไปยังแท็งค์น้ำ ในขั้นตอนสุดท้ายนั้น เราต่อท่อจากแท็งค์น้ำไปที่ตัวโรงเรียน เพื่อไปกระจายในจุดต่างๆ สำหรับการใช้ประโยชน์ เช่น งานในโรงครัว ,โรงอาหาร, รดน้ำพืชผักแปลงเกษตร ,สร้างบ่อเลี้ยงปลา และใช้ในห้องน้ำ รวมระยะทางของท่อน้ำทั้งสิ้นกว่า 5 กิโลเมตร ระยะทางที่ห่างไกล เป็นเหตุผลที่สิงห์อาสาทุกคนรวมใจไปช่วยเหลือ เพื่อประโยชน์สูงสุดของน้องๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต จะได้มีน้ำใช้กันอย่างถ้วนหน้า ^^

Related Posts