ช่วงต้นเดือนมกราคม ภาคใต้ของประเทศไทยเจอวิกฤตฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน อีกทั้งยังมีน้ำป่าไหลลงมาสมทบ ทำให้น้ำเข้าท่วมทุกพื้นที่ในหลายๆ จังหวัด ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง จ.นราธิวาส จ.ยะลา จ.สงขลา จ.ปัตตานี จ.ตรัง จ.สุราษฎร์ธานี จ.ชุมพร และ จ.ระนอง น้ำที่ท่วมขังส่งผลให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบรุนแรง เพราะบางพื้นที่มีน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถสัญจรไปมาด้วยรถยนต์ได้ บางพื้นที่น้ำท่วมสูงจนเกือบถึงหลังคา จนชาวบ้านต้องขนย้ายข้าวของหนีน้ำเพื่อความปลอดภัย ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือนร้อนมาก เนื่องจากชาวบ้านขาดแคลนน้ำสะอาด และไม่สามารถหุงหาอาหารกินเองได้ ด้วยเหตุนี้สิงห์อาสาจึงได้ร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา, เอเย่นต์สิงห์อรฉัตร, สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, ชมรมผู้ประกอบการอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช, สมาคมผู้ประกอบการอาหารจังหวัดตรัง, สมาคมผู้ประกอบการอาหารจังหวัดพัทลุง, สมาคมผู้ประกอบการอาหารจังหวัดชุมพร, องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และเอเย่นต์มิตรชุมพร ลงพื้นที่เพื่อมอบน้ำจำนวน 5,300 แพ็ค ข้าวสารจำนวน 1,160 ถุง ถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด และอาหารปรุงสุก 500 ชุด ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัย

สิงห์อาสาหวังว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลงไปได้บ้าง และหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะสร้างรอยยิ้มให้ผู้ประสบภัยทุกคน สิงห์อาสาขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ

Related Posts