ปราชญ์ชาวบ้าน สาขา2

พบกันอีกครั้ง สำหรับโครงการอาสาดีๆ เพื่อพี่น้องเกษตรกรไทย ในครั้งนี้สิงห์อาสาได้ร่วมมือกับคุณพ่อผ่องปราชญ์ชาวบ้านจ.ขอนแก่น ผนึกกำลังกันไปเปิดศูนย์ภูมิปัญญาชาวบ้านแห่งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา โดยยึดหลักปรัชญาเดิมที่ให้ศูนย์การเรียนรู้นี้เป็นที่อบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสาน และเคล็ดลับการทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง งานนี้เกษตรกรทางขอนแก่นมารวมกันเป็นจำนวนมาก รับความรู้กันอย่างเปี่ยมล้น เห็นความตั้งใจของพี่ป้าน้าอาแล้ว สิงห์อาสาจะรีบหาพื้นที่เพื่อเปิดปราชญ์ชาวบ้านสาขา 3 แน่นอนครับ ^^

Related Posts