ปลูกป่าชายเลน @สมุทรสงคราม

บรรดาหนุ่มสาวที่กำลังยืนล้อมวงกันอยู่นี้ ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นพวกเราชาวสิงห์อาสา และนักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสา นานาชาติ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กว่า 25 คนที่กำลังตั้งใจฟังการบรรยายความรู้เรื่องป่าชายเลน และระบบนิเวศน์ รวมถึงการปรับปรุงป่าชายเลนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ก่อนที่จะช่วยกันลงมือปลูกจริง ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน อำเภอคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมานี้ครับ กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเราแล้ว ยังช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ของป่าชายเลนอีกด้วย งานนี้ไม่ว่าจะแดดร้อนหรือเหนื่อยกันแค่ไหน แต่พวกเราก็เต็มที่ และสนุกกับมันมากๆ ลองชมภาพกิจกรรมของพวกเราได้ในอัลบั้มเลยครับ

Related Posts