ภารกิจคืนชีวิตให้ป่า “ฝายมีชีวิต” @เชียงราย

ภารกิจคืนชีวิตให้ป่า “ฝายมีชีวิต” @เชียงราย

การดูแลรักษาชาวบ้านให้มีสุขภาพดีไม่ใช่วิธีเดียวที่เราจะช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล แต่เรายังทำได้ด้วยการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวของพวกเขา เช่น การดูแลผืนป่าที่ชาวบ้านใช้เป็นแหล่งทำมาหากิน โดยวันที่ 15-18 ธันวาคม 2563 น้อง ๆ เครือข่ายสิงห์อาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ได้จัดกิจกรรมค่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 33 ที่ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เพื่อช่วยกันดูแลฝายต้นน้ำ ด้วยการซ่อมแซม “ฝายมีชีวิต” ให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง

 

การมาทำฝายในครั้งนี้ เป็นการรวมตัวของน้อง ๆ 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือ ใช้ความรู้ความสามารถที่มีช่วยกันดูแลท้องถิ่นของตนเอง โดยเฉพาะแหล่งน้ำในป่า เพื่อให้ชาวบ้านมีแหล่งน้ำให้ใช้งานอย่างพอเพียง ทั้งด้านอุปโภค-บริโภค และด้านการเกษตร-เลี้ยงสัตว์ หล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเขาไปอีกนาน

Related Posts