ภารกิจช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า @เชียงใหม่

ทีมสิงห์อาสาจาก บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรซ จำกัด และนักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค และข้าวสารอีก 10 กระสอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่บ้านจะนะ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาไฟป่าที่ลามมาไหม้ที่อยู่อาศัย มีบ้านทั้งหมด 57 หลัง และชาวบ้านจำนวน 249 คน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้ สิงห์อาสาขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในครั้งนี้ และขอให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วด้วยนะครับ

Related Posts