ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย @สระบุรี

ใกล้เข้าฤดูร้อน สัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติก็มา เพราะแค่เข้ากลางเดือนมีนาคม พายุฤดูร้อนพัดเข้าประเทศไทยเสียแล้ว มีหลายจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อน จังหวัดสระบุรีก็เป็นหนึ่งในพื้นที่นั้น และจากการติดตามข่าวจากสื่อต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากเครือข่ายสิงห์อาสาในพื้นที่ จ.สระบุรี ก็ทำให้สิงห์อาสารู้ว่ามีชาวบ้านในพื้นที่หลายครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในครั้งนี้ เราจึงไม่รอช้ารีบลงพื้นที่ เพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้ชาวบ้านทันที

โดยวันที่ 16 มีนาคม สิงห์อาสาลงพื้นที่มอบน้ำดื่มและข้าวสารตราพันดีให้ชาวบ้านผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ ต.กุดนกเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และแทนกำลังใจให้ทุกคน

ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอาจสร้างความเดือดร้อน ทำให้หมดกำลังใจ แต่สิงห์อาสาขอให้ทุกคนอย่าเพิ่งท้อ เราจะอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอ

Related Posts