ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขื่อนแตกที่ประเทศลาว

จากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาวแตก ส่งผลให้พี่น้องชาวลาวกว่า 6,000 คนเดือดร้อนกันเป็นอย่างมาก ต้องหนีน้ำขึ้นที่สูงเนื่องจากระดับน้ำสูงถึงหลังคา ทำให้ขาดแคลนน้ำและอาหาร

ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องชาวลาวผู้ประสบอุทกภัย ในวันที่ 26 กรกฎาคม สิงห์อาสาลงพื้นที่ร่วมกับเอเยนต์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอี๊ยะฮั้วอุบล เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และนักศึกษาจากประเทศลาวที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนำน้ำดื่มและข้าวสารไปมอบให้พี่น้องชาวลาวผู้ประสบอุทกภัย ที่ศูนย์จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว โดยมีท่านผศ. สนธยา เกาสมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมารับมอบ และของทั้งหมดนี้จะถูกส่งต่อไปทางหน้าด่านช่องเม็ก เพื่อให้เครือข่ายนักธุรกิจชาวลาวมารับและนำไปมอบให้แก่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยชาวลาวต่อไป

ยังไม่จบแค่นี้นะครับ สิงห์อาสายังคงเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง โดยวันที่ 27 กรกฎาคม สิงห์อาสาร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาประเทศลาวซึ่งเรียนอยู่ที่ราชภัฏอุบลราชธานี เดินทางนำสิ่งของ ได้แก่ น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อชูชีพ และกระเป๋ากันน้ำ ไปมอบให้ทีมกู้ภัยฮุก31 ที่ด่านช่องเม็กเพื่อให้ทีมกู้ภัยฮุก31เป็นผู้ส่งต่อให้พี่น้องชาวลาว

ส่วนวันที่ 28 กรกฎาคม สิงห์อาสาร่วมกับ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เดินทางไปยังจุดบริจาคของในด่านประเทศลาว เพื่อนำน้ำดื่ม ข้าวสาร และอาหารแห้งไปมอบให้พี่น้องชาวลาวผู้ประสบอุทกภัย โดยมีท่านนางมาลา จันทะลาน รองหัวหน้าแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว แขวงจำปาสักเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปส่งต่อให้พี่น้องชาวลาวผู้ประสบอุทกภัยครับ

แม้จะคนละเชื้อชาติ แต่เมื่อพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงเราเดือดร้อน สิงห์อาสาก็อดไม่ได้ที่จะนำน้ำใจไปมอบให้ เพราะเราเข้าใจดีว่าในช่วงเวลาแบบนี้กำลังใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุด และเพื่อให้รอยยิ้มของพี่น้องชาวลาวกลับมาอีกครั้ง สิงห์อาสาขอร่วมส่งกำลังใจจากชาวไทยถึงพี่น้องชาวลาวทุกคน ขอให้ทุกคนเข้มแข็งไว้นะครับ

Related Posts