ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย @ราชบุรี

ปลายเดือนเมษายน ปี 2562 พายุถล่มหนัก ทำหลังคาโรงเรียนบ้านหนองสีนวลปลิวหาย เศษกระเบื้องแตกกระจายทั่วพื้น ต้องรีบทำการซ่อมแซมโดยด่วนก่อนที่จะเปิดเทอม ถึงแม้จะเป็นโชคดีที่เป็นช่วงปิดเทอม ทำให้ไม่มีเด็กมาโรงเรียน และไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ แต่ถึงอย่างนั้นก็ทำให้โรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการใช้เรียนหนังสือ หาความรู้ต้องเสียหาย เมื่อสิงห์อาสาทราบข่าว เราจึงรีบเตรียมความพร้อม เตรียมอุปกรณ์และลงพื้นที่ เพื่อทำภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยทันที

 

หลังการสำรวจพื้นที่และเตรียมความพร้อมเสร็จเรียบร้อย ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม สิงห์อาสาร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ก็พากันลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองสีนวล จ.ราชบุรี เพื่อร่วมกันซ่อมแซมหลังคาและทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงเรียน

 

โดยภารกิจทั้งสองวัน มีทั้งน้อง ๆ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา เจ้าหน้าที่ทหาร ตลอดจนชาวบ้านมาช่วยกันรื้อหลังคาเก่า และทำความสะอาดพื้นห้องเรียนที่มีเศษขยะและเศษกระเบื้องตกอยู่ตามพื้นซึ่งอาจเป็นอันตรายกับเด็กนักเรียนได้ รวมทั้งยังช่วยกันปูหลังคาอาคารเรียนใหม่หมด และเมื่อภารกิจนี้ของเราเสร็จสิ้นจะส่งผลให้เด็ก ๆ สามารถมาเรียนได้ตามปกติ ไม่ต้องหยุดเรียนเพิ่มเติม ไม่ส่งผลกับการเรียนในอนาคต ซึ่งนี่ถือเป็นข้อสำคัญเลยก็ว่าได้ จากภารกิจในครั้งนี้ทำให้เรายินดีและภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มาเป็นจิตอาสาช่วยเหลือน้อง ๆ ที่โรงเรียนบ้านหนองสีนวล

Related Posts