ภารกิจสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย COVID-19

ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ก็ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานหนักมากยิ่งขึ้น บางคนต้องอยู่ที่โรงพยาบาลแทบตลอดเวลา ไม่มีเวลาออกไปทานข้าวหรือพักผ่อน ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจทีมหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคน สิงห์อาสาจึงลงพื้นที่นำอาหารแช่แข็งและน้ำดื่มสิงห์ไปมอบให้ถึงโรงพยาบาล

โดยในวันที่ 23 และ 25 มีนาคม สิงห์อาสา โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี นำอาหารแช่แข็ง made by Todd จาก Food Factors พร้อมตู้แช่แข็งและน้ำดื่มสิงห์ส่งให้หมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, สถาบันบำราศนราดูร, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รวมถึงมอบน้ำดื่มสิงห์ให้โรงพยาบาลตำรวจ โดยจะนำอาหารแช่แข็งและน้ำดื่มสิงห์ไปเติมให้ตลอด ไม่ปล่อยให้ของหมด นอกจากนี้เรายังมอบของใช้ส่วนตัวสำหรับอาบน้ำให้แพทย์โรงพยาบาลราชวิถีใช้ในช่วงเปลี่ยนเวรที่โรงพยาบาลด้วย ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ดูแลผู้ป่วย Covid-19 กันอย่างทุ่มเท

และนอกจากเรื่องของอาหารและน้ำดื่มแล้ว บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ยังได้มอบเงินจำนวน 50 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยฝ่าวิกฤต Covid-19 โดยเบื้องต้นได้มอบเงินให้ 6 โรงพยาบาลหลักที่ดูแลผู้ป่วย Covid-19 แห่งละ 5 ล้านบาท ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรี
นฤบดินทร์, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และสถาบันบำราศนราดูร และให้โรงพยาบาลในจังหวัดสำคัญของแต่ละภูมิภาค ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น, โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, โรงพยาบาลอุดรธานี, โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (รพ.มอ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 50 ล้านบาท

เพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันให้บุคลากรทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย, Face Shield, ชุด PPE, อุปกรณ์ที่ช่วยในการคัดกรองผู้ป่วยทั้งในส่วนของอาคารแรกรับและหอผู้ป่วย Covid-19 และเครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น

Related Posts