ภารกิจเคลียร์พื้นที่ ทำความสะอาดหลังน้ำลด @อุบลราชธานี

หลังสถานการณ์น้ำท่วมที่จ.อุบลราชธานีเริ่มดีขึ้น น้ำลดระดับจนชาวบ้านสามารถย้ายกลับเข้าบ้านของตัวเองเพื่อทำความสะอาดได้ สิงห์อาสาก็เริ่มทำภารกิจเคลียร์พื้นที่ ทำความสะอาดหลังน้ำลดบ้าง โดยแบ่งออกเป็น 2 วัน คือวันที่ 20 และ 24 กันยายน 2562

วันที่ 20 กันยายน สิงห์อาสาลงพื้นที่ทำ 2 ภารกิจด้วยกัน โดยที่แรก สิงห์อาสาร่วมกับ ช่อง 3 ชมรมผู้ประกอบการอาหาร จ.อุบลราชธานี และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำอาหารปรุงสุกและมอบน้ำดื่มให้ผู้ประสบภัยที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย จากนั้นจึงไปร่วมด้วยช่วยกันทำภารกิจฟื้นฟู ทำความสะอาดบริเวณที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ส่วนในวันที่ 24 กันยายน สิงห์อาสา ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการอาหาร จ.อุบลราชธานี และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ทำความสะอาดที่โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ตลอดการทำภารกิจทั้ง 2 วันเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับพวกเราชาวสิงห์อาสามาก เพราะได้รับทั้งประสบการณ์และความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยในช่วงเวลาที่ยากลำบาก รวมทั้งต้องขอบคุณทุกคนที่มาร่วมภารกิจกับเราด้วย หากไม่ได้ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจของทุกคน ภารกิจของเราคงไม่สามารถจบลงอย่างสมบูรณ์แบบอย่างนี้ได้แน่นอน

Related Posts