ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง @มหาสารคาม

ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง @มหาสารคาม

ภัยแล้งในหน้าฝนของปี 2562 จัดว่าเป็นภัยแล้งหนัก ที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าฝนไม่ตกเป็นเวลานาน ทำให้หลาย ๆ พื้นที่แห้งแล้ง ทั้งแม่น้ำสายหลักและน้ำในเขื่อนหลายแห่งก็ลดน้อยลง นี่จึงเป็นสาเหตุให้ชาวบ้านขาดแคลนน้ำดื่มและน้ำใช้ และสิงห์อาสาที่ได้ทราบข่าวความเดือดร้อนของทุกคนก็ไม่อาจทนอยู่เฉยได้ ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของสิงห์อาสาจึงได้เริ่มต้นอีกครั้งในปลายเดือนกรกฎาคม

โดยในวันที่ 26 กรกฎาคม สิงห์อาสาร่วมกับเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาจาก 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม 20,000 ลิตร และติดตั้งถังบรรจุน้ำจากโครงการธนาคารน้ำสิงห์ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ใบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งที่หมู่บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 7 และหมู่บ้านบูรพาพัฒนา หมู่ที่ 6 อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

รอยยิ้มและความสุขของพี่น้องผู้ประสบภัยแล้งในวันที่เราลงพื้นที่ทำภารกิจคือสิ่งที่ยืนยันได้ว่า การที่เรานำน้ำและกำลังใจไปมอบให้นั้นนำรอยยิ้มของทุกคนกลับคืนมาตามที่เราตั้งใจไว้สำเร็จแล้วครับ และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ภารกิจของเรายังไม่ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ จนกว่าเราจะช่วยบรรเทาความทุกข์ของทุกคนได้อย่างทั่วถึงครับ

Related Posts