ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม @พิษณุโลก

พายุโพดุลสร้างความเดือดร้อนไปทุกที่ รวมถึงที่จ.พิษณุโลกเองก็ด้วย หลังพายุพัดผ่านไป สิ่งที่เหลือไว้คือน้ำท่วมสูง สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเป็นอย่างมาก บางจุดน้ำท่วมสูงถึงเอวทำให้รถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติ ต้องใช้เรือเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้วันที่ 1-3 กันยายน 2562 สิงห์อาสาร่วมกับ สิงห์สหภัณฑ์ บจก., ชมรมภัตตาคารร้านอาหาร จ.พิษณุโลก, และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่อ.เนินมะปราง, อ.วังทอง, และอ.บางกระทุ่ม เพื่อมอบน้ำดื่ม ข้าวสาร และอาหารปรุงสุกให้พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยความห่วงใย โดยเฉพาะที่อ.บางกระทุ่ม สิงห์อาสาได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง เพื่อนำกำลังใจไปมอบให้ทุกคนด้วย

ตลอดเวลาที่ทำภารกิจทั้ง 3 วัน สิงห์อาสาได้เห็นภาพความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่อยู่ตลอด เมื่อเห็นแบบนั้นแล้วสิงห์อาสาก็ยิ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจ จะนำน้ำดื่มและข้าวสารเข้าไปมอบให้ทุกคนอย่างทั่วถึง เราขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบภัยทุกคน

Related Posts