ภารกิจปั่นชมเมืองอโยธยา @พระนครศรีอยุธยา

เนื่องด้วยกระแสละคร “บุพเพสันนิวาส” ทำให้คนไทยต่างหันมาให้ความสนใจวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยากันมากขึ้น สิงห์อาสาจึงจับมือกับครอบครัวข่าว 3 และภาคีเครือข่าย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมสุดพิเศษที่ชื่อว่า “ปั่นชมเมืองอโยธยา” ให้ทุกคนได้ปั่นจักรยาน ชมความงามของสถานโบราณ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยาร่วมกันเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

จุดประสงค์ของกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยและชาวต่างชาติตระหนักและเห็นความสำคัญของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการรณรงค์ให้คนไทยร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยต่อไป โดยรายได้จากค่าสมัครเข้าร่วมในการปั่นจักรยานและจักรยานจำนวน 20 คันนั้น ทางเราจะมอบให้แก่กรมศิลปากรเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเชิงอนุรักษ์ครับ

และนอกจากกิจกรรมปั่นจักรยานแล้ว ยังมีภารกิจพิเศษนั่นก็คือ ภารกิจบำเพ็ญประโยชน์ของสิงห์อาสา ทำความสะอาดโบราณสถานร่วมกับนักแสดงจากละคร “บุพเพสันนิวาส” และละคร “หนึ่งด้าวฟ้าเดียว” และน้องๆ อาชีวะสิงห์อาสาจากสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ถึงแม้อากาศจะร้อน แต่บรรยากาศระหว่างการทำกิจกรรมก็เต็มด้วยความสนุกสนาน ทุกคนต่างยิ้มแย้มแจ่มใสกันตลอดงาน สิงห์อาสาขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมทำภารกิจกับสิงห์อาสาในครั้งนั้นด้วยนะครับ เพราะทุกคนภารกิจของเราจึงประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีครับ

Related Posts