ภารกิจมอบน้ำสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า 2562 – SINGHA-R-SA

ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม – เมษายน ปี 2562 เกิดไฟป่าขึ้นในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะที่จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย และจ.แม่ฮ่องสอนที่ต้องเผชิญไฟป่าและฝุ่นควันแทบทุกวัน ด้วยเหตุนี้สิงห์อาสาจึงตั้งศูนย์สนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทั่วภาคเหนือ โดยใช้เครือข่ายของบริษัทฯ พร้อมด้วยตัวแทนจำหน่ายและสถาบันการศึกษาเป็นศูนย์ส่งน้ำและข้าว สำหรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ดับไฟป่าโดยเฉพาะ

 

โดยศูนย์ที่ว่านี้จะช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้ง 20 จุดใน จ.แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, ลำพูน, เชียงราย, ลำปาง,  น่าน และพะเยาได้อย่างทั่วถึง โดยใช้บริษัทสิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด, บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ฮ่องสอนเบียร์ และเครือข่ายของบริษัทฯ รวมทั้งตัวแทนจำหน่าย เครือข่ายสิงห์อาสา และสถาบันการศึกษาในเขตภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการส่งกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดับไฟป่าได้อย่างครบถ้วน ทั้งในเรื่องของเสบียงและอุปกรณ์ที่จำเป็น

 

และวันที่ 2-3 เมษายน สิงห์อาสาได้ลงพื้นที่ ร่วมกับห้างหุ้นส่วน จำกัด แม่ฮ่องสอนเบียร์ และเครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการนำน้ำดื่ม และข้าวสารไปมอบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไฟป่า เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่เสียสละ ทำงานหนัก โดยมอบให้ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เขต 15 จ.เชียงราย, เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย, ตัวแทนหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน

 

สถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นไม่ได้มีแค่คนที่ได้รับผลกระทบ สัตว์ป่าเองก็เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของฝุ่นควันจากไฟป่าที่กลายเป็นฝุ่น PM2.5 ส่งผลกระทบกับสุขภาพของพี่น้องทุกคนทางภาคเหนือ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ทุกคนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับเหตุการณ์นี้ สิงห์อาสาต้องขอปรบมือแสดงความชื่นชมและขอบคุณให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนด้วยนะครับ ขอบคุณที่เสียสละเพื่อพวกเราทุกคนครับ

Related Posts