ภารกิจมอบเงินจากการขายข้าวนารับน้ำ 13 หมูป่า @เชียงราย

หลังจากวันที่สิงห์อาสาและจิตอาสาหลายร้อยคนร่วมแรงร่วมใจในภารกิจต้นกล้า นารับน้ำ ช่วยกันปลูกข้าว มาจนถึงวันที่ข้าวถูกเก็บเกี่ยว กลายมาเป็น “ข้าวนารับน้ำ 13 หมูป่า” ที่ได้รับกระแสตอบรับดีจากทุกคนจนทำให้ข้าวจำนวน 2,000 แพ็คได้ถูกจำหน่ายออกไปทั้งหมดแล้ว

ด้วยเหตุนี้เอง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 คุณพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนและประสานงานองค์กร บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้ทำการมอบเงินที่ได้จากการขายข้าวนารับน้ำ 13 หมูป่า ให้แก่พ่อหลวง

เสฏฐวุฒิ ปัญญาคำ บ้านหนองอ้อ เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาทเป็นที่เรียบร้อย

สิงห์อาสาขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ร่วมเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญนี้ครับ

Related Posts