ภารกิจมอบโต๊ะ-เก้าอี้และโครงการโรงเรียนเกษตรพอเพียง @เชียงใหม่

26 กุมภาพันธ์ 2562 สิงห์อาสาลงพื้นที่ร่วมกับแท็กซี่จิตอาสา และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อทำภารกิจมอบโต๊ะและเก้าอี้ให้โรงเรียน โรงพยาบาล รวมไปถึงร่วมกันทำโครงการโรงเรียนเกษตรพอเพียงให้โรงเรียนในอ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ด้วย

แค่วันเดียวแต่สิงห์อาสาได้ทำภารกิจถึง 2 อย่าง เรายินดีเป็นอย่างมากครับที่ได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาให้น้อง ๆ และได้ส่งต่อความรู้เกี่ยวกับเกษตรพอเพียง เป็นอีกหนึ่งวันที่สิงห์อาสาคิดว่าคุ้มค่ามากที่ได้ออกมาใช้พลังที่มีทำสิ่งดี ๆ เพื่อสังคมครับ

Related Posts