ภารกิจมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ภาคเหนือ

ยิ่งเป็นช่วงหน้าร้อน สถานการณ์ไฟป่าก็ยิ่งน่าเป็นห่วง อย่างช่วงต้นปี 2563 เป็นต้นมา มีเหตุการณ์ไฟป่าเกิดขึ้นในหลายจังหวัด และน่าเป็นห่วงมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า สิงห์อาสาจึงนำอุปกรณ์ดับไฟป่าและน้ำดื่มสิงห์ไปมอบให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประสบภัยไฟป่าตลอดช่วงเดือนมีนาคม

โดยวันที่ 6 มีนาคม สิงห์อาสาร่วมกับ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า ได้แก่ เครื่องเป่าลมดับไฟป่า, ถังฉีดน้ำดับไฟป่า, ที่ตบไฟ, ครอบไฟป่า รวมทั้งน้ำดื่มและข้าวสาร มอบให้ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ส่งมอบโดยคุณเพลินพิศ หาญเจริญวนะภูษิต ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สิงห์ปาร์คเชียงราย จำกัด และรับมอบโดย คุณปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 จ.เชียงราย และนอกจากจะไปมอบอุปกรณ์สนับสนุนแล้ว สิงห์อาสายังลงพื้นที่ทำแนวกันไฟร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย ที่บ้านโป่งปูเฟือง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ด้วย

ไม่ใช่แค่นั้น เพราะวันที่ 7 มีนาคม สิงห์อาสาลงพื้นที่มอบน้ำดื่มสิงห์ให้ศูนย์อำนวยการการควบคุมไฟป่า สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จ.เชียงใหม่ และในวันที่ 16 มีนาคม สิงห์อาสาก็ได้ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มสิงห์จำนวน 100 ลัง ให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยมีคุณรณรงค์ เกิดนวล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า จังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบ

งานดับไฟป่าไม่ง่ายเลย ทุกครั้งสิงห์อาสามักจะเห็นภาพเจ้าหน้าที่และจิตอาสาดับไฟป่ากันอย่างเต็มกำลัง แทบไม่ได้พัก ดังนั้นเราจึงยินดีมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และส่งมอบกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน

Related Posts