ภารกิจสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ภาคเหนือ

ช่วงต้นปี 2563 สถานการณ์ไฟป่าในบ้านเราน่าเป็นห่วงมาก ขนาดในเดือนเมษายนไฟป่าก็ยังปะทุอยู่ในหลายพื้นที่ ทำให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดับไฟป่าทำงานกันแทบไม่ได้พัก ในขณะเดียวกัน สิงห์อาสาเองก็ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดับไฟป่ามาอย่างต่อเนื่อง

และในเดือนเมษายน สิงห์อาสา โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาภาคเหนือ​ ร่วมกับบริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด, บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด ได้ร่วมกันนำอุปกรณ์ดับไฟป่า เช่น ถังฉีดน้ำดับไฟป่า, ที่ตบไฟ, ครอบไฟป่า และน้ำดื่มสิงห์ มอบให้สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จ.เชียงใหม่, ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และมูลนิธิกระจกเงา ต.แม่ยาว จ.เชียงราย รวมทั้งลงพื้นที่วัดผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าและน้ำดื่มสิงห์ให้พระภิกษุ-สามเณร ตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่จะได้นำไปใช้เวลาที่เกิดไฟป่าขึ้นด้วยครับ

นับแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา สิงห์อาสาได้ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มสิงห์จำนวน 15,000 แพ็ค และอุปกรณ์ดับไฟป่า เช่น ครอบ ไม้ตบดับไฟ เครื่องเป่าลมดับไฟ และเครื่องพ่นน้ำดับไฟ จำนวน 700 ชุด ในพื้นที่เกิดไฟป่าของ จ.นครนายก, จ.ตราด, จ.ปราจีนบุรี, และ จ.ลำปาง โดยส่งมอบให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า

สิงห์อาสาและเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาในทุกพื้นที่ ขอเป็นพลังเล็ก ๆ ที่ยังคงสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จนกว่าภารกิจดับไฟป่าของทุกพื้นที่ในปีนี้ประสบความสำเร็จครับ

Related Posts