สร้างห้องสมุดเพื่อน้อง และอบรมเครือข่ายครูบรรณารักษ์ @ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน น้องๆ นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกลุ่มสิงห์อาสาจากบริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านกลางดง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น เพื่อส่งมอบห้องสมุดหลังใหม่ให้กับน้องๆ ห้องสมุดหลังนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “สร้างห้องสมุดเพื่อน้อง และอบรมเครือข่ายครูบรรณารักษ์” ครับ นอกจากการสร้างห้องสมุด และจัดให้มีการอบรมเครือข่ายครูบรรณารักษ์แล้ว ทีมงานยังได้มอบชุดการเรียนรู้เพื่อสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาให้แก่ห้องสมุดในโรงเรียนเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย โครงการนี้ นำรายได้ที่ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จากการขายบัตร, การขายเครื่องดื่ม และกล่องบริจาค ภายใต้โครงการ “คอนเสิร์ตโรงเรียนของหนู ปี2” ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 มาสานต่อความฝันของน้องๆ โรงเรียนบ้านกลางดงที่อยากมีห้องสมุดหลังใหม่ให้เป็นจริงครับ น่านับถือความคิดที่ยิ่งใหญ่ และน้ำใจอันเหลือล้นของทีมงานคุณภาพชุดนี้จริงๆ ที่ทำให้ทั้งสองโครงการเกิดขึ้นต่อเนื่องและประสบความสำเร็จ

Related Posts