สิงห์อาสาบริการประชาชน @สนามหลวง

สิงห์อาสายังคงให้บริการประชาชน ณ บริเวณพื้นที่ท้องสนามหลวงอยู่อย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน เครือข่ายสิงห์อาสานักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้มาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา โดยได้ช่วยกันแจกน้ำดื่ม เก็บขยะ และแจกชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ประชาชนโดยรอบ รวมไปถึงคอยให้บริการอยู่ประจำที่ซุ้มของสิงห์อาสา ในวันนั้นน้องๆ เครือข่ายสิงห์อาสาเดินให้บริการประชาชนด้วยรอยยิ้มแจ่มใส และเต็มที่กันทุกคนครับ

Related Posts