สิงห์อาสามอบเครื่องดนตรีและอุปกรณ์กีฬา@อ่างทอง

สำหรับเด็กวัยกำลังโต พวกเขาควรได้รับสิ่งที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ด้านกีฬา ดนตรี หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาทั้งด้านความคิดและด้านร่างกาย สิงห์อาสาที่ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมเหล่านี้ จึงสนับสนุนให้เด็กๆ หันมาทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ด้วยการลงพื้นที่โรงเรียน พวงทอง อุปถัมภ์ จ.อ่างทองเพื่อมอบเครื่องดนตรีและอุปกรณ์กีฬาในวันที่ 14 กรกฎาคม ร่วมกับ บริษัทอ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด, บริษัทบุญรอดเอเชียเบเวอเรช จำกัด, เอเย่นต์ หจก. บัณฑิตค้าเบียร์ และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา

นอกจากจะมอบอุปกรณ์กีฬาให้แล้ว เรายังช่วยติดตั้งโกลฟุตบอลอันใหม่ให้เด็กนักเรียน เพื่อให้น้องๆ เล่นฟุตบอลกันอย่างปลอดภัยอีกด้วย ทั้งหมดนี้เป็นเพราะสิงห์อาสาอยากให้เด็กๆ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ฉะนั้นเราจึงสนับสนุนให้เล่นกีฬาและทำกิจกรรมนอกห้องเรียนครับ

Related Posts