สิงห์อาสาอบรมหลักสูตร ทักษะกู้ภัยเบื้องต้น @ปราจีนบุรี

ทุกวันนี้อุบัติเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นอย่างไม่ทันคาดคิดอยู่บ่อยครั้ง ทั้งในบ้านและนอกบ้าน ดังนั้นการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก เพราะจะช่วยให้เราลดความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์เหล่านั้นได้ไม่มากก็น้อย

 

ด้วยเหตุนี้เอง สิงห์อาสาร่วมกับ กองทัพบกและศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี ได้จัดโครงการอบรม “ทักษะกู้ภัยเบื้องต้น” ให้แก่เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาทั้ง 22 สถาบัน ณ ค่ายพรหมโยธี ร.2 พัน 3 รอ. จ.ปราจีนบุรี ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง และมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ตลอดเวลา

 

หลักสูตรที่ทางเจ้าหน้าที่นำมาสอนน้องมีตั้งแต่การทำ CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้ที่จมน้ำหรือทักษะการช่วยเหลือทางน้ำ และทักษะการเอาตัวรอดในป่า ตลอดทั้ง 2 วัน น้องๆ ได้รับความรู้และความสนุกสนานกันอย่างเต็มเปี่ยม ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่กองทัพบกและศูนย์กู้ชีพนเรนทรที่มามอบความรู้ให้แก่สิงห์อาสา เราจะนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดครับ

Related Posts