สิงห์อาสา กับภารกิจที่เกาะฮ่องกง

ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม สิงห์อาสาได้เดินทางไปที่เขตปกครองพื้นที่พิเศษ ฮ่องกง พร้อมด้วยน้องๆ นักศึกษา AIESEC Thailand ไปทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษา AIESEC Hong Kong มาทำกิจกรรมอาสาสมัครในประเทศไทย เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายในโครงการ World’s Citizen โครงการ World’s Citizen ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานนำความช่วยเหลือจากทั่วโลกส่งให้กับผู้ประสบภัย ในกรณีเกิดภัยพิบัติในประเทศไทย World’s Citizen จะทำหน้าที่นำความช่วยเหลือจากทุกประเทศ มามอบให้แก่ผู้ประสบภัยในประเทศไทย โครงการดังกล่าวยังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทั่วโลกเข้าร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมกับทีมงานสิงห์อาสา นอกเหนือจากภารกิจดังกล่าว น้องๆ นักศึกษากลุ่มนี้ยังได้ร่วมกันลงพื้นที่ชายหาด Tolo Harbor เพื่อช่วยกันทำความสะอาดชายหาดด้วยครับ

Related Posts