สิงห์อาสารวมพลังกำจัดผักตบชวาและขยะเพื่อป้องกันอุทกภัย @ราชบุรี

กลับมาอีกครั้งกับโครงการรวมพลังระหว่างสิงห์อาสาและชาวบ้านในชุมชน เพื่อร่วมกันกำจัดผักตบชวาและขยะในแม่น้ำลำคลอง สาเหตุที่สิงห์อาสานำภารกิจนี้กลับมาทำอีกครั้งก็เพราะผักตบชวาในลำคลองมีมาก หากเราปล่อยไว้จะทำให้ทางระบายน้ำถูกปิดกั้น ไม่สามารถระบายน้ำได้ดีเท่าที่ควร เมื่อฝนตกหนักอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้ครับ

และเพื่อดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองของเราให้สะอาด สิงห์อาสาร่วมกับมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา จัดทำโครงการ “สิงห์อาสารวมพลังกำจัดผักตบชวาและขยะ เพื่อป้องกันอุทกภัย จ.ราชบุรี” ขึ้นที่บ้านคลองหนองอ้อ ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 โดยมีชาวบ้านทั้ง 14 ชุมชนมาร่วมทำภารกิจกับเราในครั้งนี้ด้วย

ภารกิจกำจัดผักตบชวาและขยะของสิงห์อาสายังคงรูปแบบอาสาไปสนุกไปเหมือนเช่นเคย เพราะเรามีการจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีด้วยการแข่งขันเก็บผักตบชวาระหว่างน้องๆ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาและชาวบ้านในชุมชน ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานเฮฮาสุดๆ

ถึงแม้ว่าหลังเสร็จภารกิจแล้วเราจะเลอะไปทั้งตัว แต่สิ่งที่ได้รับมามีค่ามากเกินกว่าที่จะบรรยาย ไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพ ความสามัคคีความมีน้ำใจ และความรักชุมชนที่อยู่อาศัยของตัวเอง ทั้งหมดนี้สิงห์อาสาต้องขอขอบคุณผู้ร่วมภารกิจของเรา ได้แก่ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา จ.ราชบุรี รวมไปถึงเครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และชาวบ้านในชุมชน 14 ชุมชน กว่า 200 คน

ถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกัน ไม่ว่าอะไรก็เป็นไปได้ครับ ขอบคุณที่มาร่วมกันทำเพื่อชุมชนของเรานะครับ

Related Posts