ภารกิจสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในช่วง COVID-19

ตลอดเดือนเมษายน สิงห์อาสายังคงสนับสนุนอาหารแช่แข็ง อาหารรีทอร์ต อาหารปรุงสุกจากร้านอาหารในเครือ Food Factors และน้ำดื่มสิงห์ให้บุคลากรทางการแพทย์ทั้ง 6 โรงพยาบาลหลัก คือโรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, สถาบันบำราศนราดูร, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่ดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อขอบคุณและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละทำงานหนักมาโดยตลอด

นอกจากนี้ สิงห์ปาร์คเชียงราย ในนามสิงห์อาสาโดยมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับคุณวันชัย ธนาบริบูรณ์ ตัวแทนจำหน่าย บจก.สิงห์พายัพ มอบน้ำดื่มสิงห์ให้หน่วยงาน ปภ.จังหวัดเชียงราย รับมอบโดยคุณภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปใช้ที่จุดสกัดควบคุมโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานกันสะดวกมากขึ้นด้วยครับ

ทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้นในภารกิจนี้ สิงห์อาสาทำด้วยหัวใจ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรทางการแพทย์จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด เพราะแค่เราได้เห็นรอยยิ้มมีความสุขจากเหล่า “นักรบเสื้อกาวน์” ทุกท่าน สิงห์อาสาก็ถือว่าภารกิจของเราในแต่ละวันสำเร็จแล้ว และสิงห์อาสาสัญญาว่าจะสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์แบบนี้ต่อไปครับ

Related Posts