โครงการสิงห์อาสาสู้ภัยน้ำท่วม @ยโสธร

โครงการสิงห์อาสาสู้ภัยน้ำท่วม @ยโสธร

เราทุกคนเป็นอาสาสมัครดูแลและพัฒนาชุมชนของตัวเองได้ ดังนั้นสิงห์อาสาจึงชวนชาวยโสธรมาเป็นอาสาสมัครผ่านโครงการสิงห์อาสาสู้ภัยน้ำท่วม ที่มีการเปิดรับสมัครชาวบ้านในพื้นที่ให้มาเป็นอาสาสมัครดูแลท้องถิ่นของตัวเอง และช่วยกันเก็บผักตบชวาที่อ่างเก็บน้ำห้วยทวน (ลานพญาคันคาก) ในวันที่ 5-7 พฤศจิกายน

 

ด้วยความที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ทำให้มีผักตบชวาเป็นจำนวนมาก ตอนแรกสิงห์อาสาก็กลัวว่าเราอาจจะเก็บกันไม่หมด แต่เพราะความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านอาสาสมัครกว่า 300 คน ทำให้เราเก็บผักตบชวาจนหมดในที่สุด

 

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 โครงการสิงห์อาสาจ้างงาน-สร้างอาชีพก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตลอด ตามความตั้งใจที่อยากกระจายอาชีพและรายได้ให้ทุกคนอย่างทั่วถึง และเพื่อให้ทุกคนสามารถดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของตัวเองได้อย่างยั่งยืน

Related Posts