สิงห์อาสา สู้ภัยแล้ง

สิงห์อาสาลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจสู้ภัยแล้ง ส่งคาราวานไปยัง 50 อำเภอ ใน 10 จังหวัดของภาคอีสาน เพื่อนำน้ำดื่มจำนวนกว่า 5 แสนลิตรไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง ภารกิจของพวกเราครั้งนี้อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม โดยกำลังหลักสำคัญในการลงพื้นที่ครั้งนี้คือ น้องๆ นักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาในภาคอีสานกว่า 10 สถาบัน ได้แก่

  • 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 2) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  • 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • 8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
  • 9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  • 10) วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ถึงภัยแล้งจะมาเยือน แต่น้ำใจของคนไทยก็ไม่ได้แล้ง มาร่วมติดตาม และให้กำลังใจภารกิจสู้ภัยแล้งไปกับพวกเรา ‘สิงห์อาสา’ ด้วยกันนะครับ

Related Posts