สิงห์อาสาเตรียมความพร้อม ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยแล้ง @มหาสารคาม

สิงห์อาสาเตรียมความพร้อม ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยแล้ง @มหาสารคาม

สิงห์อาสาเตรียมความพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือภัยแล้ง เพื่อนำรอยยิ้มของทุกคนกลับคืนมา

ปี 2562 นี้แล้งหนัก 2 อำเภอใน จ.มหาสารคาม ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ง ความเดือดร้อนกระจายเป็นวงกว้าง ชาวบ้านหลายครัวเรือนขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ ทันทีที่สิงห์อาสารู้ข่าว ทีมงานของเราก็ไม่รอช้า ลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนและรับฟังปัญหาของทุกคนอย่างทั่วถึง

หลังจากการลงพื้นที่สำรวจเรียบร้อยแล้ว ภารกิจต่อไปของเราคือการนำรอยยิ้มของทุกคนกลับคืนมา ชาวสิงห์อาสาพร้อม อุปกรณ์พร้อม น้ำดื่มพร้อม และทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมการขั้นสุดท้ายของเรา ก่อนที่จะเดินทางไปยังพื้นที่บ้านบูรพาพัฒนา หมู่ที่ 6 และบ้านโคกแปะ หมู่ที่ 7 ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ในวันที่ 26 กรกฎาคม

Related Posts