สิงห์อาสา Story “ฝุ่นละออง PM 2.5”

เจ้าวายร้าย ทำลายสุขภาพคนกรุงฯ

ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมเป็นต้นมา เพื่อนๆ ที่อยู่ในกรุงเทพฯ คงจะเห็นหมอกที่ปกคลุมในหลายๆ พื้นที่ หลายคนคงทราบแล้วว่าหมอกนั้นเกิดจาก ฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเจ้าฝุ่นนี้จะทำอันตรายกับผู้ที่สูดดมเข้าไป โดยจากรายงานข่าวล่าสุด เจ้าฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในกรุงเทพ  ยังมีปริมาณที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน จึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ดังนั้นถ้าหากเพื่อนๆ ไม่มีธุระจำเป็น แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ที่เป็นอันตรายนะครับ

Related Posts