หลักสูตรอบรมช่างไฟฟ้า โครงการวิชาชีพช่าง

หลังจบการอบรมหลักสูตรทำอาหารทั้ง 3 ของโครงการ “สร้างอาชีพ ทำกิน-ทำขาย กับ 3 หลักสูตร” ก็ได้เวลาของโครงการวิชาชีพช่างที่แบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ Home Service and Office Skills ซึ่งมีเป้าหมายคืออบรมทักษะวิชาชีพช่าง ทักษะด้านกราฟิกดีไซน์ และทักษะการทำธุรกิจออนไลน์ เพื่อให้ทุกมีความรู้ ความสามารถ นำไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต โดยหลักสูตรช่างไฟฟ้าบ้าน ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตร Home Service ของสิงห์อาสา ก็ได้เริ่มต้นขึ้นวันที่ 14-15 สิงหาคม โดยมีคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ที่มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าให้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เพราะบางคนที่มาอบรมก็ไม่มีความรู้ตรงนี้เลย แต่เพราะว่าหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรระยะสั้น ทำให้เรียนรู้ได้ไว อบรมจบแล้วมั่นใจได้ว่านำไปประกอบอาชีพได้แน่นอน

 

โดยวันแรกของการอบรมเน้นไปที่ความรู้พื้นฐาน ร่วมกับการฝึกปฏิบัติการต่อแผงวงจรไฟฟ้า ส่วนวันที่สองเป็นการฝึกภาคปฏิบัติที่ให้ทุกคนได้ลองซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านกันจริง ๆ ไปเลย ซึ่งข้อดีคือการที่ได้ลองทำเอง พอสงสัยก็สามารถสอบถามจากอาจารย์ที่มาเป็นวิทยากรได้ ซึ่งพอนำความรู้จากทั้ง 2 วันมารวมเข้าด้วยกันแล้ว ต้องบอกเลยว่าเป็นการอบรมที่คุ้มค่าและเป็นประโยชน์มาก

 

สิงห์อาสาต้องขอขอบคุณคณะอาจารย์จากสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ที่มาอบรมและแบ่งปันเทคนิคดีช่างไฟฟ้าบ้านให้พวกเรากันชนิดที่ว่าเข้มข้นมากจนมั่นใจได้ว่าหลังจบการอบรมเราจะนำความรู้นี้ไปใช้ต่อได้จริง และสร้างอาชีพได้อย่างแน่นอน

Related Posts