อบรมหลักสูตรช่างประปา @การประปานครหลวง

ช่างประปาเป็นเป็นอาชีพที่สำคัญและจำเป็นมาก เพราะว่าชีวิตประจำวันเราต้องใช้น้ำตลอด เวลาพังขึ้นมาก็มีแต่ช่างประปาที่จะซ่อมได้ เพราะฉะนั้นถ้าเรียนไป ยังไงก็มีโอกาสได้ใช้แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นซ่อมเองหรือว่ารับจ้างทำเป็นอาชีพก็ตาม ดังนั้นในการอบรมช่างประปา โครงการวิชาชีพช่าง สิงห์อาสาจึงจัดหาวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้โดยตรงอย่างเจ้าหน้าที่จากการประปานครหลวงมาช่วยแบ่งปันความรู้และเทคนิคให้ทุกคนเองกับมือ ตลอด 3 วันที่ทำการอบรม โดยในวันแรกเราจะเน้นไปที่การดูแลถังพักน้ำ วันที่สองเป็นเรื่องท่อน้ำและอุปกรณ์ที่ใช้งานเพื่อให้เข้าใจและใช้งานได้อย่างถูกต้อง ส่วนวันที่สาม เราเป็นการเยี่ยมชมโรงสูบน้ำสำแล จ.ปทุมธานี เรียนรู้ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของโรงงานสูบน้ำแห่งนี้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสูบน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยา มาผ่านกระบวนการผลิตและส่งต่อให้คนกรุงเทพฯ ได้ใช้ รวมถึงดูวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้เราเห็นว่า กว่าจะมาเป็นน้ำประปาให้เราใช้ ต้องผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้าง

ตลอดทั้ง 3 วันที่สิงห์อาสาอบรมและคลุกคลีอยู่กับเจ้าหน้าที่การประปานครหลวง ทำให้เราเข้าใจการทำงานด้านช่างประปามากยิ่งขึ้น และยิ่งมีความมั่นใจว่าหลังจบการอบรม เราทุกคนจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแน่นอน

Related Posts